Cmm ve Taşınabilir Cmm​

Sabit Cmm​

CMM (Coordinate Measuring Machine), fiziksel parçaların boyutsal ölçümlerinde operatör tarafından manuel ya da bilgisayar destekli kullanılan cihazlardır.

X, Y ve Z ekseninde hareket eden sistemin proba bağlı kafası 360 derece kendi ekseninde dönerek çok yönlü ölçüm imkânı sunmaktadır.

Tezgâh üzerine bağlanan parça x, y, z eksenlerinde hareket eden kafadaki prob yardımı ile parçaya temas ederek ölçümler yapar. 3d ölçüm teknolojilerindeki en hassas cihazdır.

Sabit Cmm Avantajları

 • Çok hassas ölçümler yapılabilir.
 • Tek seferde birden fazla parçanın (aynı parça) ölçülüp raporlanabilir.
 • Akreditasyon sertifikasına sahip cihazlardır.
 • Prob yerine lazer kafası takılarak tarama yapabilir.
 • Parça üzerinde doğrulama yapılarak parçalar ölçülebilir.

Sabit Cmm Dezavantajları

 • Noktasal ölçüm yaptığından sadece parça üzerinden alınan noktaları ölçebilir.
 • Yapısı gereği taşınamaz ve laboratuvar şartlarında çalışması gerekir.
 • Temaslı ölçüm yapmasından dolayı kauçuk yada esnek parçaların ölçümünde kullanılması çok sağlıklı değildir.
 • Çok fazla ölçüm raporlanması istenmesi durumunda birden fazla tezgaha bağlama yapma ihtiyacı duyulmaktadır.

Taşınabilir CMM

Genellikle 6, 7 veya 8 eksenli olan bu sistemler eksenlerinde bulunan sinyal üreticiler ile veriyi toplarlar. Eksen sayısı arttıkça hassasiyetleri azalır. Sistem ucunda bir prob ile parça yüzeyine temas ettirilir bu esnada tetiğe basılarak bu kotanın koordinatı elde edilir. Bu noktalar ile istenilen geometriler oluşturularak ölçüm yapılır. (Düzlem, daire, silindir, vektör, küre vs.)

Taşınabilir CMM Avantajları

 • Taşınabilir olması ölçüm alanlarında esneklikler sağlamaktadır.
 • Büyük parçalarda parça üzerine bağlanıp lokal ölçüm yapılabilir.
 • Parça üzerinde doğrulama yapılarak parçalar ölçülebilir.
 • Yaklaşık 3,5 mt aralığında 50 mikron hassasiyetle doğrulama ve ölçüm yapabilmesi
 • Prob yerine lazer kafası takılarak tarama yapabilir.
 • Cmm cihazları kadar hassas değildirler.
 • Temaslı ölçüm yapmasından dolayı kauçuk yada esnek parçaların ölçümünde kullanılması çok sağlıklı değildir.
 • Titreşimli ortamlarda sağlıklı ölçüm yapamaz.
 • Ölçüm esnasında hareket edemez.
CMM ve Taşınabilir CMM
CMM ve Taşınabilir CMM
CMM ve Taşınabilir CMM
Scroll to Top