Tesislerin Dijital İkizi

Tesislerin Dijital İkizi

PLG Labs ve Poligon Mühendislik olarak 2013 senesinden beri müşterilerimize 3 boyutlu teknolojiler ile ilgili çözümler sunmaktayız. Globalde sürdürdüğümüz iş birlikteliklerimiz ile Endüstri 4.0 devriminde işletmelerin dijital alandaki yatırımları ve planlamalarına katma değer sağlamada sektörde öncülük yapıyoruz.

Endüstri 4.0 ile son yıllarda popüler hale gelen “dijital ikiz” kavramının işletmelere sağladığı katma değer de her sene daha da artmakta.

Dijital ikiz projeleri gelişip farklı uygulama alanlarına sahip olsa da elde edilen veriler geleneksel yapıdan akıllı üretim seviyesine ulaşmayı başarmaktadır. Önce sayısallaşan sonrasında sanallaşan fiziksel fabrikalar bu sinerji ile akıllı fabrikalara dönüşmüştür.

Dijital İkiz Projelerinin Avantajları

 • Dijital dönüşüme öncülük sağlamak için önemlidir.

 • Mühendisler Plant 3D’de borulama için çalışırken, mimarlar doğru bir Revit modeli üzerinde çalışabilirler.

 • İş ortaklarınız ile oluşturulan 3D model planları paylaşılarak size imal edecekleri ekipmanları Autocad ortamında tasarlayabilirler.

 • Servis ve Mühendislik departmanlarınız ilgili yerlerin ölçümlerini masaüstünde tamamlayıp donanım ve ekipmanların bakımlarını hızlı planlayabilirler.

 • Fabrikaların oluşturulan 3 boyutlu modelleri sonrasında VR uygulamaları ile birleştirilip, personel eğitimi ya da müşterilerin sanal fabrika ziyaretlerini organize edebilirsiniz.

 • Yapılan 3 boyutlu fabrika modeli üzerinden alan hesaplama, yerleşim planı oluşturma gibi faaliyetlerinizi hızlı ve yüksek doğrulukta yapabilirsiniz.

 •  

Oluşturulan 3 boyutlu fabrika modeli üzerinden:

  • Karşılaştırmalı Ölçüm Raporu

  • NDT Analizleri

  • GDT Analizleri Düzlemsellik Dairesellik Silindiriklik

   • Akışkan Dinamiği Analizi

   • Sonlu Elemanlar Analizi

   • Boru Stres Analizleri

   • Strüktür Stres Analizleri

   • Tilt Analizi

   • Hacim Hesaplamaları

   gibi analizler yapılabilir.

Fabrikaların 3D Lazer Tarama Verileri

Şirketimiz bünyesinde 5 cm’den yaklaşık 1 dönüm araziyi tek seferde tarayacak farklı teknolojilere sahip 3 boyutlu tarama cihazları mevcuttur. Ancak alan tarama hizmetlerini bu yapılarda uzmanlaşmış ve prosesleri özel tasarlanmış ortam tarama cihazları ile yapıyoruz. Bunun için globalde en başarılı, seçkin bir marka olan Faro Focus cihazını kullanıyoruz. Tarayıcı, menzili çerçevesinde lazer ışınları göndererek cihazın tarama alanı içerisinde milyonlarca noktaları oluşturarak yüksek doğruluk sağlamaktadır.

Siyah Beyaz Tarama

3D Saha Taramanın Uygulama Alanları

Tarihsel Yapılar ve Arkeolojik Yapılar:
Tarihsel verilen dijitalleşmesi ve bakım onarımların yapılması.
Mimari:
Ön cephelerin dokümantasyonu, yüzey analizleri, çarpma tespiti ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM Modelleme).
Fabrika veya Tesislerin Dijitalleşmesi:
Dokümantasyon, yapısal değişikliklerin planlanması, teknik değişikliklerin yeniden planlanması.
Dijital Fabrika ve Proses Sektörü:
Fabrikalarda makine yerleşimi, fabrika planın değişimi, eşya yönetimi ve İSG eğitimleri
İnşaat Mühendisliği ve İnşaat:
Yapısal analiz ve bakım, inşaat sürecinin izlenmesi, inşa edilen ortam, serbest formda bileşen denetimi, yer optimizasyonu.
Gemi Sanayi:
Refit & Retrofit & Rebuilt gibi onarım, büyütme veya güçlendirme projeleri için, hassas ölçümlerin yanı sıra, ‘3D As Built Model ihtiyaçları.
Tesislerin Dijital İkizlerinin Oluşturulması (3D Model Oluşturma)

Tesislerin, fabrikaların veya gemilerin 3 boyutlu lazer tarama verileri referans alınarak alanlarında uzman inşaat veya gemi mühendislerimiz mentorluğunda yüksek hassasiyetli ve doğrulukta 3D model datalar oluşturulur. Yapılan bu çalışmanın diğer bir adı tersine mühendisliktir. Endüstride bu çalışmalara geriye dönük mühendislik de denilir.

Özelikle Dijital İkiz çalışmalarında, yapılarda bulunan enstrümanlar, sensörler, valfler, flanşlar gibi detaylar dahil olmak üzere tüm birincil ve ikincil seviye ekipmanları ve merkezi kontrol ünitelerini içerir. Belirtilen içerikler 3D olarak tasarlanır ve AutoCAD ortamlarında açılıp düzenlenebilir halde müşterilerimize teslim edilir.

Röleve

Mimari projelerde tek veya çok katlı yapılar 3D lazer tarayıcılar ile taranır, sonrasında 2D veya 3D çizimlerin tarama verisi üzerinden çizimi planlanır.

Benzer şekilde “Tarihi Eserler”de detaylı şekilde taranır ve renkli orthophoto’ları teslim edilir. Özellikle kıymetli kalem işleri de renkli olarak üretilir.

Röleve işleri,

Cephe Çizimleri, Kat Planları, Tavan Planı, Vaziyet Planı, Tarihi Eser Çalışmaları, Revit Çizimleri, Revit Modeli, Çapraz ve Yatay Kesitler, CAD – Veri Karşılaştırma Raporu, Cephe Kaplama Uygulaması.

3D Tank Modeli - İç Hacim Kalibrasyonu Simülasyonu
Baraj Salyangoz
Ölçümleri, Silindiriklik, Dairesellik
Makine Parçalarının Boyutsal Ölçümleri 3D GD&T

Çalışma Alanlarımız

 
 • Tarihi eser projeleri ve mimari çalışmalar
 • İnşaat sektörü ölçüm ve tasarımları
 • Gemi inşaat ve modernizasyonu
 • Endüstriyel tesisler, petrokimya tesisleri ve fabrikaların dijital ikizlerinin oluşturulması
 • Rüzgar ve güneş enerji sistemleri
 • Hidroelektrik barajları
 • Müzecilik uygulamaları
 • Tünel, medencilik ve diğer yer altı çalışmaları
 • Askeri ve uzay sanayi sistemleri
 • Yapılarda deformasyonları 3D lazer tarayıcı ile tespiti
 • Orman amenajman uygulamaları
 • Ağır makine sanayi imalat ve uygulamaları
 • Tersine mühendislik uygulamaları
 • Animasyon ve sinema sektörü için özel uygulamalar
Scroll to Top