Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirme Nedir

Ürün geliştirme, bir ürünün fikir ve düşünce olmaktan çıkıp pazara ulaşması için gereken süreçlerdir. Ürün geliştirme, potansiyel müşteriler için değer sağlamanın yanı sıra, ürünleri pazara sürmeden önce talep olmasını ve mevcut ürünlerin olabildiğince en yüksek kalitede olmasını sağlamak için önemlidir. Ürün geliştirme ile ürünün piyasa payını artırabilir ve bir şirketin büyümesine katkı sağlayabilir ve yeni gelirler ile ekonomik olarak devamlılık sağlayabilir.

Ürün Geliştirme Aşamaları

 • Müşteriyi anlama, çalışma prensibini kavrama ve istemlerini belirleme,
 • Donanım bilgilerini alma ve donanım çalışma prensibini kavrama,
 • İskelet tasarımın yapılması,
 • Endüstriyel tasarım için müşterinin kurumsal kimliğini anlama ve müşterinin hayalindeki tasarımı kavrama,
 • Endüstriyel tasarım ve render,
 • Üründe kullanılacak olan malzeme türlerini belirleme,
 • Üretim yöntemlerini belirleme,
 • Mekanik tasarım kriterlerini belirleme,
 • Sanal prototipleme,
 • Tasarıma uygun prototip üretiminin belirlenmesi.

Endüstriyel tasarım seri üretim için tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlana bilirlik, üretim yöntemleri ve olanaklar gibi çeşitli kriterleri gözeterek, yeni ve güncel ürünler tasarlamaktır.

Projelerin en önemli ve en kapsamlı sürecidir. Tüketim çılgınlığının getirdiği akımı karşılaya bilmeli. Parçanın ham madde kullanımı en az olmalı ki maliyetler o oranda düşük ve bazı faktörler dışında hafif olmalıdır. Endüstrinin gelişmesiyle yeni üretim teknolojileri oluşumunu sağladı, malzeme skalasını genişletti. Daha dayanıklı, her türlü ortam şartlarında optimumu sağlayabilen alaşımlar gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Mekanik tasarım üç ana temel prensibe dayanır. Emniyet, ekonomi ve estetik.

Tersine mühendislik, bir sistemin, nesnenin; mekanik olarak iç yapısını, çalışma prensiplerini çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle baştan keşfetme sürecidir. Bir uçak, ev aleti, elektrik süpürgesi gibi ürün ve sistemlerin parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir. Tersine Mühendislik demek sadece program bilgisi dahilinde yapılan bir çalışma değildir. Aklı ve mantığı geriye doğru çalıştırıp ileriye dönük uygulama sürecidir

Simulasyon Analiz

Tasarımların üretime geçmeden önce gerçeğe en yakın şekilde simule edilmesidir. Fiziksel prototiple gerek duymadan ürünün problemli ve sorunlu yerlerine, üretim maliyetlerine girmeden iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlar.

 • Sonlu elemanlar analizi,
 • Statik analizi,
 • Dinamik analiz,
 • Titreşim analizi,
 • Akış analizi,
 • Yorulma analizi,
 • Termal analiz,
 • Düşme, darbe analizi
Ürün Geliştirme
Ürün Geliştirme
Ürün Geliştirme
Scroll to Top