Tersine Mühendislik​

Tersine Mühendislik Nedir

Tersine mühendislik bir sistemin, nesnenin; mekanik olarak iç yapısını, çalışma prensiplerini çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle baştan keşfetme sürecidir. Bir uçak, ev aleti, elektrik süpürgesi gibi ürün ve sistemlerin parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir. Tersine mühendislik demek sadece program bilgisi dahilinde yapılan bir çalışma değildir. Aklı ve mantığı geriye doğru çalıştırıp ileriye dönük uygulama sürecidir

Tersine Mühendislik Neden Kullanılır

 • Bir ürünün orijinal üreticisi artık ürün üretmiyor ise ürünün 2D / 3D dokümanlarının çıkarılması gerekebilir,
 • Orijinal tasarımın yetersiz görüldüğünde üzerinden devam etmek için kullanılır,
 • Orijinal tasarım dataları kayıp veya mevcut olmadığında,
 • Rakip ürünlerin iyi ve kötü özelliklerini tümüyle ortaya çıkarmak için,
 • Yeni ürün geliştirmede rakip ürünler üzerinde mekanik analiz yapmak için data oluşturmada,
 • Ürün performansını ve özelliklerini iyileştirmek için yeni yollar keşfetmek için,
 • Yıpranmış parçaların deformasyon ve deplasman analizlerinde,
 • Arşivleme çalışmaları için kullanılır.

Tersine Mühendislik Nasıl Yapılır?

Geriye dönük mühendislik için genellikle optik ve lazer tarayıcı sistemler kullanılmaktadır. Öncelikle tarama sistemi ile parçaya ait poligon data elde edilir. Elde edilen data üzerinden yazılımlar kullanılarak kesitler alınır. Alınan kesitler üzerinden taslaklar oluşturulur. Bu taslaklar katı veya yüzeyler oluşturularak nihai hale getirilir. Birkaç farklı yol izlenerek yapılabilir;

 • Sketch (taslak) tabanlı modelleme ile parametrik modelleme yapılabilir. Taslaklar üzerinden katı ve yüzeyler elde edilebileceği için taslaklar üzerinden yapılan değişiklikler tasarımın tümüne yansımaktadır.
 • Hızlı yüzey ile modelleme ile kolayca data oluşturulabilir.Tarama datası üzerinde düzenleme işlemi yapılır. (Boşlukların kapatılması, deformasyonların temizlenmesi, poligon sayılarının düzenlemesi, poligon geçişlerinin yumuşatılması veya keskinleştirilmesi gibi ) Sonrasında program otomatik olarak poligon data üzerine yüzey oluşturur.

Parça geometrisine, hassasiyetlere, maliyete veya uygulamaya göre uygun yöntem tercih edilir.

Bu iki işlem arasındaki fark ise birinin kontrollü elde edilen bir veri olması diğerinin ise yazılımın kendi algoritmasına göre ortaya çıkan veri olmasıdır.

Tersine Mühendisliğin Avantajları

 • Rekabetçi ortamda hızlı olmayı sağlar,
 • Ürünün en ince detaylarını, geometrilerin nasıl inşa edildiği rahat bir şekilde gözlemlenir,
 • Mevcut ürün üzerinden değerlendirmeler yapıp hızlıca revizyona gidilmesi sağlanır,
 • Ürün montaj iç yapısının sanal ortamda görüntülenmesi sağlanır,
 • Geçme boşlukları, toleranslar, esnemeler, gerilimler hakkında bilgi verir,
 • Ergonomi, sonlu elemanlar, akışkanlar dinamiği analizleri değerlendirmesi için hazır data imkanı sunar,
 • Teknik resim çalışmalarını hızlandırır.
Scroll to Top